Veerbol vullen?

De veerbol zoals die gebruikt word in de hydraulisch geveerde modellen van Citroen is eigenlijk het geheim van de smid. Want hoewel iedereen het heeft over het hydraulisch veersysteem is dat maar gedeeltelijk waar. Want eigenlijk vind de vering plaats op een hoeveelhied samengeperste stikstof.

 

De veerbol is verdeeld in twee kamers, gescheiden door een rubber membraam. In de linker kamer zit een vooraf bepaalde hoeveelheid stikstof. De rechter kamer vult zich met hydraulische vloeistof zodra de motor word gestart. En omdat gas wel en vloeistof niet samenpersbaar is vind de uiteindelijke vering plaats door de stikstof. Echter in de loop van een aantal jaren "lekt" de stikstof langzaam door de porieen van het rubber membraam. Uiteindelijk zit er geen stikstof meer in de linker kamer en komt het membraam strak te staan tegen de bol. Op dat moment veert de auto alleen nog op de luchtdruk van de banden. Veel mensen ervaren wel dat de auto anders rijdt als vroeger maar weten niet precies waar dat door komt omdat dit proces van weglekkende stikstof een langzaam proces is.

 

Om dit op te lossen zijn er twee mogelijkheden:
- de veerbol vernieuwen
- de veerbol vullen

Bij het vernieuwen van de veerbol kijken we goed naar uw specifieke wensen en het type auto. In principe monteren we de bollen die dezelfde specificatie hebben als de exemplaren die Citroen in de fabriek heeft gemonteerd. Echter in bepaalde gevallen zijn de zgn comfort bollen leverbaar. Deze zijn duidelijke soepeler dan de oorspronkelijke variant.

Bij het vullen van de veerbol vullen wij het stikstof reservoir weer met de juiste hoeveelheid stikstof. Hiervoor maken wij gebruik van een apparaat wat speciaal hiervoor is ontwikkeld. Hierbij word de bovenste standaard plug van de linker kamer gewijzigd voor een speciale vulplug.

Om te bepalen wat in uw geval het beste is hangt van diverse factoren af. In bepaalde gevallen kan de veerbol op de auto worden gevuld maar soms ook moet de veerbol verwijderd worden. Maar als te lang met een te lege veerbol word gereden is het vullen ook niet meer mogelijk. Bel daarom met ons voor overleg en een prijsopgave (0515 - 57 26 26).